Tuesday, 24 November 2009

Manhattan-verklaring

Evangelische, orthodoxe en katholieke leiders hebben vrijdag 20 november de 'Manhattan-verklaring' ondertekend. Ruim 150 Amerikaanse christenen hebben hierin afstand genomen van abortus en het homo-huwelijk. De achterban bestaat niet alleen uit mensen uit protestantse, orthodoxe en katholieke tradities, maar overstijgt ook politieke lijnen.

"We spreken hier over diepe religieuze principes die zijn verankerd in de heilige Schrift, die wij beschouwen als een door God gegeven geschenk," laat Timothy George, een van de leiders die het document heeft opgesteld, weten.

De verklaring is ondertekend door meer dan 125 leiders die de fundamentele waarheden over rechtvaardigheid en het algemeen welzijn verdedigen. Zij richten zich met name op de drie volgens hen meest fundamentele problemen in de Amerikaanse samenleving: de heiligheid van het leven, de historische kennis van het huwelijk en religieuze vrijheid.

Met de heiligheid van het leven worden zaken zoals genocide, mensenhandel, seksuele onderdrukking, abortus, hulp bij zelfdoding, euthanasie en het klonen van mensen bedoeld. Volgens de verklaring is het huwelijk "de belangrijkste instelling voor het behoud van de gezondheid, het onderwijs en welzijn van alle personen in een samenleving. Delinquentie, drugsgebruik, criminaliteit, opsluiting, wanhoop en een hoog percentage van echtscheidingen zijn een aantal indicatoren van de uitholling van de 'huwelijk-cultuur'."

No comments:

Post a Comment