Monday, 9 November 2009

Huis van het Protestantisme, in Brussel

BRUSSEL (KerkNet) – Op vrijdag 30 oktober, op de vooravond van de 'Dag van de reformatie', werd in Brussel het 'Huis van het Protestantisme' geopend. Dat wordt het kloppende hart, het zenuwcentrum en de ontmoetingsplaats voor alles wat met protestantisme te maken heeft.


Het protestantisme bestaat in België al sinds het begin van de Reformatie. Met de opening van het huis wordt een sterk oecumenische signaal gegeven, omdat er ook binnen het protestantisme een grote verscheidenheid bestaat. Zowel de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) als de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE) krijgen hier een thuis, evenals de NGO Protestantse Solidariteit.
Guy Liagre, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België: "Het is onze ambitie dat het Huis van het Protestantisme bijdraagt tot onze zichtbaarheid’ Dit gebouw is meer dan een gebouw. Het is een concept dat de veelkeurigheid van het protestantisme uitademt. We hopen dat het de cohesie bevordert, maar tevens teken blijft van eenheid in verscheidenheid."

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment