Monday, 30 November 2009

Motie over Godsdienstvrijheid

EUROPESE RAAD STEMT MOTIE OVER GODSDIENSTVRIJHEID

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (KerkNet) – De Europese Raad heeft een verklaring over de godsdienstvrijheid goedgekeurd. Daarin wordt Europa opgeroepen om tegen elke vorm van discriminatie omwille van religieuze overtuiging te strijden en gevraagd daarmee in zijn mensenrechtenbeleid ook daadwerkelijk rekening te houden.
De verklaring herinnert de Europese Unie aan haar plicht om minderheden te beschermen tegen discriminatie, geweld en andere schendingen van de godsdienstvrijheid. De raad is meer bepaald bezorgd over landen met antiblasfemiewetten, die vaak gebruikt worden tegen religieuze minderheden en om de gewetens- en godsdienstvrijheid aan banden te leggen. “Mensenrechten overstijgen de verschillende godsdiensten. Beperkingen in naam van een godsdienst mogen nooit gebruikt worden om de individuele rechten aan banden te leggen.”
De verklaring onderstreept de nauwe band tussen godsdienst- en gewetensvrijheid. Die laatste is een pijler van “de pluralistische, verdraagzame en open samenleving”.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment