Friday, 6 November 2009

Zalig diegenen die vrij kunnen geven


“Zalig diegenen die kunnen geven zonder vragen te stellen”
- Marcus Ampe

"Zalig zijn zij die kunnen geven zonder te herinneren en ontvangen zonder te vergeten."
- Onbekend

"Hoewel we kunnen geven zonder liefde, kunnen we niet liefhebben zonder geven."
- Tom Drout

"Dit is de erfenis die ik aan mijn geliefde familie kan geven.
Het christelijk geloof kan hen er een geven die hen werkelijk rijk kan maken."
- Patrick Henry

"De wereld zegt: 'Hoe meer je neemt, hoe meer je hebt.'
Christus zegt: 'Hoe meer je geeft, hoe meer je bent.'"
- Frederick Buechner

"Als men zich eerst geef aan de Heer,dan is al het andere geven gemakkelijk."
- Robert Harris

"Hij is geen dwaas door te geven wat hij niet kan houden,
om te winnen wat hij niet kan verliezen."
- Jim Elliot

"Nu een van hen, toen hij zag dat hij genezen was, keerde terug, en verheerlijkte met een luide stem God, en viel op zijn gezicht aan Zijn voeten, hem bedankende. En hij was een Samaritaan. Dus Jezus antwoordde en zei: "Waren er geen tien gereinigd? Maar waar zijn de negen? Waren er geen enkele gevonden die terugkeerden om eer te geven aan God, behalve deze vreemdeling? "En Hij zei tot hem:" Sta op, ga je weg. Uw geloof heeft u goed gemaakt."
Lukas 17:15-19

Jehovah, Heer der Heren, ik ben dankbaar voor al het goede dat ik van U krijg.
Geef dat ik de vele goede dingen met anderen kan delen.
Ik vraag U dat ik vrij zal kunnen geven zonder iets in de plaats te verwachten.

Engelse versie / English version > Blessed are those who freely give