Thursday, 17 December 2009

Als er bitterheid in het hart is


"Als er bitterheid in het hart is,

zal suiker in de mond het niet leven zoeter maken.
Maar de liefde van God maakt het hart zoet,
En de mond vol lof."
- Jiddisch Gezegde

"Ik herinner me mijn ellende en mijn dwalen, de bitterheid en de gal.
Ik herinner me hen, en mijn ziel is neergeslagen in mij.
Toch roep ik dit ter herinnering op en daarom heb ik hoop:
Omdat wij dankzij Jehovah's grote liefde zijn wij niet omgekomen,
omdat Zijn ontferming nooit faalt.
Elke morgen zijn ze nieuw, groot is uw trouw."
Klaagliederen 3:19-23

“Nu daarom, o God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God,
die Uw verbond en Uw barmhartigheid trouw blijft,
onderschat toch niet de beproevingen die wij,
onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten,
onze voorvaderen en heel uw volk,
ondervonden hebben vanaf de dagen van de koningen van Assur tot vandaag toe.”
Nehemia 9:32

Engelse versie / English version > If there is bitterness in the heart