Wednesday, 23 December 2009

Boodschap van de geslachtslijn in de Tenach

In de Website van Peter Steffens schetst deze een duidelijk beeld van wat de eigenlijke boodschap van de Tenach is.

Van Adam tot Noach zijn tien generaties. Ten tijde van Noach werd een wereld beëindigd. De tien generaties van deze wereld geven, wanneer we de namen vertalen, het hele evangelie weer.

(Sommige woorden hebben meer dan een vertaling. Niet alle vertalingen staan hier vermeld.)

"
De mens is als sterveling geplaatst (in) verdriet
maar de gezegende/geprezen God
zal Zijn Onderwijzing/Gezalfde/Messias doen neerdalen.
Zijn dood zal de rust en vertroosting doen smaken."


> De boodschap in TeNaCH

> Peter Steffens

Engelse vertaling / English translation > Message from the family tree in the Tanakh