Wednesday 16 December 2009

Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen

Christelijke Overdenking

Woensdag 16 december 2009

Philippians 1:3 (50 kb)

Filippensen 1:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk." (Flp 1:3 STV)

"Ik dank mijn God iedere keer als ik aan u denk;"

"Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk;"

"Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,"

"Telkens als ik aan u denk, dank ik God."

 

Overdenking van vandaag:Phil Ware

Sommige mensen zijn zegeningen. Het maakt niet uit of we met hen contact hebben via de telefoon, een bemoedigende e-mail krijgen of hen ontmoeten. Elke keer dat we aan ze denken, danken we God voor hen. Dus laten we Paulus' voorbeeld volgen en laat hen weten dat ze ons redenen geven om dank aan God te geven.

 

Gebed:

Liefhebbende Heer, ik dank u voor ... (plaats hier de naam van meerdere mensen die je leven zegenen). Ze hebben mijn leven op zoveel manieren gezegend, dus ik vraag u nu hun leven te zegenen met uw genade, kracht en Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.


Engelse versie / English version > Thanking God by thinking of people

No comments:

Post a Comment