Thursday, 3 December 2009

Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg


Leerstelling en gedrag aan elkaar gerelateerd als oorzaak en gevolg


"Deze bevestiging kan een kleine uitleg vergen, omdat zoveel mensen denken van de leer als uitsluitend behorend aan kerkelijke kringen, en zelfs daar als ook heel onpraktisch. Ze denken aan de hevige leerstellige geschillen die dienden voor de gelegenheid wrok en bitterheid te geven, zonder iets van echte waarde te onderrichten.

Het feit is dat, via de zwakheid en toch de strijdlust van de menselijke natuur, grote en belangrijke waarheden voortdurend verduisterd worden door geschillen over aangelegenheden van relatieve onbeduidendheid. Grote waarheden zijn niet alleen verborgen door leugens, maar ook door kleine waarheden, net als een grote berg kan worden verborgen uit het zicht door een te dicht bij zijn en intense inspectie van een klein stukje steen.

Doctrine betekent echt lering. Het woord kan gebruikt worden in een veel bredere betekenis dan algemeen wordt erkend. De leerstellingen waaraan een mens houd zijn echt de beginselen die als leidraad zijn gedrag bepalen. Als zijn leerstellingen goed zijn uitgebalanceerd, met een zuivere perceptie over welke de meest belangrijke zijn, zal zijn gedrag waarschijnlijk ook goed uitgebalanceerd zijn. Als hij een aantal valse leerstellingen behoudt, of als zijn sterkste overtuigingen en meest hardnekkige gedachten ronde iets van weinig waarde centreren, zal het slechte effect te zien zijn in zijn gedrag.

Overtuigingen kunnen van alle schakeringen van sterkte zijn, van een lichte helling van een advies tot aan het niet van absolute zekerheid te onderscheiden vertrouwen. Als een christen echt vertrouwen heeft in zijn religie en als hij hecht belang aan de juiste christelijke leerstellingen, heeft hij niet alleen een sterke hoop op leven, maar zijn gedrag wordt gestuurd op ieder punt. Zoals de apostel het uitdrukt, "gelooft hij met het hart tot gerechtigheid". "

- Islip Collyer
-------
The Guiding Light
Uit hoofdstuk 13


Lees ook: Schoonheid van heiligheid
Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
+ Gebed: Gezegend zij de naam van Jehovah

No comments:

Post a Comment