Wednesday, 16 December 2009

Drugsgebruik verdient geen plaats in kerk

'Drugsgebruik verdient plaats in kerk' zegt het Entheogeen Manifest

‘Drugsgebruik verdient plaats in kerk’

Wij zijn er ook bewust van dat drugsgebruikers vaak buiten de samenleving vallen en ook buiten de kerk.

Maar wij kunnen er niet mee akkoord gaan dat men zou gaan ijveren voor drugsgebruik.

 

Het is ongelofelijk dat het Bronkhorst-Büller Legaat, dat zich inzet voor het uitdragen van het christelijk geloof met een manifest naar buiten komt waar zij de positieve kanten van drugsgebruik benadrukt.
"Drugsgebruik is niet in strijd met de christelijke theologie." "We vinden dat dit gezegd moet worden, juist in het Calvijnjaar", aldus Adriaan Bronkhorst van het Legaat, "het gaat de verkeerde kant op met het drugsgebruik: het zit in de taboesfeer en mensen raken er slachtoffer van."
"De kerkelijke traditie weert drugsgebruikers, terwijl spirituele ervaringen door drugsgebruik juist een aanvulling op de traditie zijn".

Daar gaat men werkelijk in die richting waar Jezus zo voor waarschuwde om niet zo maar mee te gaan meet de menselijke tradities. God heeft ons ook gewaarschuwd om ons lichaam rein te houden. Dat gaat gewoonweg niet met het gebruik van halogene drugs. Zelfs met medicatieve drugs moeten wij opletten. Ook met chemische middelen mogen wij ons lichaam niet zo maar  beproeven.

Het Legaat, dat zichzelf in de linkerhoek van de kerk plaatst, pleit voor een esoterische godsbeleving; vanuit de eigen persoon God ervaren. Hiermee plaatst ze zich tegenover veel christenen die hun geloof juist exoterisch beleven: in de persoon van Jezus Christus.

Het in trance komen is volgens ons niet de juiste manier om een godservaring op te doen. Met bedwelmende middelen of met een hoeveelheid opzwepende muziek en dansen moeten wij ons niet laten wegvoeren van de wereld om een godsbeeld dichter bij te brengen.Lees hier het Manifest