Wednesday, 16 December 2009

Mennonieten groeien wereldwijd, krimpen in Nederland


Mennonieten groeien wereldwijd, krimpen in Nederland

Het aantal mennonieten wereldwijd groeide in de afgelopen negen jaar met zo'n 400.000 gelovigen tot een aantal van 1,6 miljoen. Het aantal leden van de Nederlandse mennonitische 'kerk' – de Doopsgezinde Sociëteit – daalde echter met 3000 tot zo’n 9000 leden.

Henk Stenvers, algemeen secretaris van de Sociëteit, wil niks horen van een doemscenario: "We zitten in een neerwaartse spiraal, maar het gaat minder hard dan waar we bang voor waren. Daarnaast wordt de krimp vooral veroorzaakt door sterfte van leden. Dat overtreft het aantal nieuwe doopleden. Maar we hebben vrijwel geen mensen die hun lidmaatschap opzeggen. We hebben dus trouwe leden die kiezen voor deze kerk."

De vrijzinnige kerk heeft vooral haar eigen karakter tegen. De doopsgezinden in Nederland kenmerken zich vooral als 'doeners van het Woord', in plaats van 'praters over het Woord'. "Sterk evangeliseren past niet bij ons. We zijn een vrijzinnige kerk, gericht op het individu. Iedereen kan zelf invulling geven aan het geloof. Dat maakt het moeilijk om duidelijke doperse standpunten uit te dragen die nodig zijn bij de zending."

Vrijzinnigheid past niet bij de mennonitische gemeenten in het buitenland. "Wij zijn zeer liberaal vergeleken met onze broeders en zusters". Dat verklaart waarom in bijvoorbeeld Italië en Spanje veel kerkplanting plaats vindt. De grootste groei van mennonieten vindt overigens plaats in Afrika (ongeveer 190.000 in de afgelopen 9 jaar). In Europa groeide hun aantal met 10.000, met Nederland als enige land waar een daling plaats vond.

"De Doopsgezinde Sociëteit kende wel vaker slechte perioden", besluit Stenvers. "We richten ons nu op 2011, ons jubileumjaar. We hopen in dat jaar veel activiteiten te organiseren wat hopelijk een positieve invloed heeft op ons ledenaantal."

Bron: IKON-E.J. Tillema

No comments:

Post a Comment