Thursday, 3 December 2009

Gezegend zij de naam van Jehovah

Jehovah, laat mij Uw naam hoog in het vaandel houden
en steeds zoeken naar de juiste leerstellingen
en niet vastgrijpen aan menselijke dogma’s.
Uw naam zij geprezen van eeuwigheid tot eeuwigheid,
want U behoort de wijsheid en de kracht!


Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

Engelse verteling / English translation > Blessed be the name of Jehovah

No comments:

Post a Comment