Friday, 4 December 2009

Wijsheid ligt diep


"Wijsheid ligt diep.

Je hebt er voor te graven:
bevalig wanneer gevonden. "
- Robert Roberts

"Maar vanaf daar zal u naar de Here, uw God zoeken,
en je zal Hem vinden als u naar Hem zoekt
met heel uw hart en heel uw ziel. "
Deuteronomium 4:29

"En het zal geschieden, wanneer al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik heb ingesteld voordat u, en gij zult aan hen denken onder alle volken, waarheen Jehovah, uw God u heeft gedreven, en gij zult wederkeren tot Jehovah, uw God, en gij zult Zijn stem gehoorzamen volgens alles wat ik u heden heb bevolen, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, waar dan Jehovah, uw God, zal blijken uw gevangenschap te keren en medelijden over u zal hebben, en zal terugkeren en u verzamelen uit alle volkeren, waarheen Jehovah, uw God, u verstrooid had. "
Deuteronomium 30:1-3

Dagelijks zoek ik naar U mijn God
en hoop U te vinden
en van U raad en wijsheid te krijgen.
Zegen mij in Christus Jezus naam.

Engelse versie / Enlgish version > Wisdom lies deep

No comments:

Post a Comment