Friday, 18 December 2009

Johannes evangelie en het Woord Logos

In de artikelenreeks die wij niet kunnen indexeren vinden wij ook een reeks over de betekenis en het gebruik van "Logos" bij de geschriften van de apostel Johannes.

> Christus Jezus: de zoon van God #1 Teksten uit het Johannesevangelie Logos
(http://bijbelonderzoekers.multiply.com/journal/item/1091/Christus_Jezus_de_zoon_van_God_1_Teksten_uit_het_Johannesevangelie_Logos)

Wij zien daar in dat de joodse filosoof Philo het woord 'logos' leende bij Plato. Philo verhief de Griekse platonische geschriften bijna op het niveau van de bijbelse Heilige Geschriften. Hij  geloofde dat God zich ook enigermate had bekend gemaakt in sommige van die geschriften.

Als wij het evangelie van Johannes goed willen begrijpen moeten wij er van bewust zijn dat Johannes niet echt een filosoof  was maar een kenner van de Hebreeuwse geschriften. Het woord ‘logos’ dat Johannes gebruikt moet bijgevolg worden geduid in het licht van het oudtestamentische gedachtenkader en uitsluitend  daarin.

Johannes kende zeer goed de Oude Geschriften en het Joodse denken. Voor hem was het duidelijk dat iedereen rondom hem het woord 'logos' als het Woord van God zou aanschouwen.

De reden waarom Johannes 1:1 voor velen onduidelijk is komt omdat het verwijst naar het oude begin (# Ge 1:1) of het nieuwe begin (# 1Joh1: 1). Johannes wil de balans herstellen tussen  Paulus zijn idee ( eigenlijk eerst gevonden in (# Jas 1:18) en (# Mt 1:1) en het Paulse "logos" (# Lu 1:2) in het nieuwe "begin" (# Lu 1:1) waar wordt verwezen naar de bediening AD28 -31.

Als we kijken naar de manier waarop Paul het onderwerpbehandelt  van het werk van Christus in de nieuwe schepping in Kolossenzen 1 is het bijna alsof de oude schepping, Genesis de schepping van Adam, voor niets telde  ... maar Johannes herstelt het evenwicht door te zeggen "ja, maar de nieuwe schepping was voor de oude en in ieder geval in het oude toch" ... en dit thema loopt van (# Johannes 1:1) tot (# Johannes 17:5) en daarna in Openbaring.

2 comments:

  1. In Christus Jezus: de zoon van God #2 'de wereld is door hem geworden' (http://bijbelonderzoekers.multiply.com/journal/item/1054/Christus_Jezus_de_zoon_van_God_2_39de_wereld_is_door_hem_geworden39)

    wordt er dieper ingegaan op de betekenis van ‘de wereld is door hem geworden’? (Johannes 1:10)

    Hierbij moeten wij denken aan Gods Heilplan en hoe deze Opper Almachtige er op toe ziet dat Zijn Plan wordt verwezenlijkt. Voor Johannes is het duidelijk dat de ‘wereld’ (kosmos) de wereld is voor zover deze is herschapen is door Gods herscheppende werk in Christus.

    ReplyDelete