Friday, 18 December 2009

God is positief

Voor alle negatieve dingen die we zeggen tegen onszelf, God heeft een positief antwoord voor.


Wij zeggen: "Het is onmogelijk"

     God zegt: Alle dingen zijn mogelijk (Lucas 18:27)

Wij zeggen: "Ik ben te moe"

     God zegt: Ik zal u rust geven (Mattheüs 11:28-30)

Wij zeggen: "Niemand houdt echt van mij"

     God zegt: Ik hou van je (Johannes 3:16 en Johannes 13:34)

Wij zeggen: "Ik kan niet verder"

     God zegt: Mijn genade is voldoende (1 Korintiërs 12:9 & Psalm 91:15)

Wij zeggen: "Ik kan er niet aan uit"

     God zegt: Ik zal uw stappen richten (Spreuken 3:5-6)

Wij zeggen: "Ik kan het niet"

     God zegt: Je kan alle dingen doen (Filippenzen 4:13)

Wij zeggen: "Ik ben niet in staat toe"

     God zegt: Ik kan (1 Korintiërs 9:8)

Wij zeggen: "Het is niet de moeite waard"

     God zegt: Het zal de moeite waard zijn (Romeinen 8:28)

Wij zeggen: "Ik kan mezelf niet vergeven"

     God zegt: Ik vergeef U (1 Johannes 1:9 & Romeinen 8:1)

Wij zeggen: "Ik kan niet beheren" of "ik kan het niet aan"

     God zegt: Ik zal al uw behoeften verstrekken (Filippenzen 4:19)

Wij zeggen: "Ik ben bang"

     God zegt: Ik heb niet u geen geest van angst gegeven (1 Timoteüs 1:7)

Wij zeggen: "Ik ben altijd bevreesd en gefrustreerd"

     God zegt: Werp al uw zorgen op Mij (1 Petrus 5:7)

Wij zeggen: "Ik heb niet genoeg geloof"

     God zegt: ik heb iedereen een maat van geloof gegeven (Romeinen 12:3)

Wij zeggen: "Ik ben niet slim genoeg"

     God zegt: Ik geef je wijsheid (1 Korintiërs 1:30)

Wij zeggen: "Ik voel me helemaal alleen"

     God zegt: Ik zal u nooit alleen laten, verlaten of u in de steek laten (Hebreeën 13:5)Engelse versie / English version > God is Positive

No comments:

Post a Comment