Friday, 11 December 2009

Moed brult niet altijd


"Moed brult niet altijd.
Soms is moed de rustige stem aan het eind van de dag die zegt
'Morgen zal ik het opnieuw proberen . "
- Mary Anne Radmacher-Hershey

"Maar Christus is trouw als een zoon over Gods huis.
En we zijn zijn huis,
Indien wij vasthouden aan onze moed
en de hoop die wij roemen.
Hebreeën 3:6

Mijn Heer en mijn God,
geef mij de moed om alle moeilijkheden die ik tegen kom te overwinnen.

Engelse versie / English version > Courage doesn't always roar

No comments:

Post a Comment