Sunday, 6 December 2009

Onze houding voor moeilijke taak


"Het is onze houding aan het begin van een moeilijke taak,
die, meer dan iets anders, het succesvolle resultaat zal beïnvloeden. "

- William James

Hebt steeds de juiste houding naar God toe
en neem deel aan het werk voor God.

"Het doel van deze opdracht is liefde,
die afkomstig is van een zuiver hart en een goed geweten en een oprecht geloof. "
1 Timoteüs 1:5

“Beseft goed dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is
- dat is allemaal afgoderij -
geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.”
Efezen 5:5

“De lamp van het lichaam is het oog.
Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn.
Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister.
Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn!
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
Mattheus 6:22-24

God, laat mij steeds de juiste houding aannemen
en broederlijke liefde uitstralen naar anderen.

Engelse versie / English version > Our attitude at a difficult task