Wednesday, 30 December 2009

Sekten in context van secularisatie

In de afgelopen decennia heeft de westerse samenleving een wijdverbreid secularisatie ervaren. Het bewijs is zichtbaar in het dalende aantal mensen die praktiseren, het dalende aantal roepingen, de afname van kerk financiën, en het verlies van politieke invloed. Het proces heeft de grote protestantse en katholieke kerken in het grootste deel van Europa beïnvloed. Toch, ondanks deze algemene religieuze achteruitgang, overleven sekten,
zelfs groeien en bloeien deze in sommige gevallen. Het voortbestaan van sekten in een context van secularisatie is een onderwerp dat aandacht verdient.

Volgens de auteur Bryan R. Wilson zijn er sekten die hun minimalistische organisatie behouden, ondanks de noodzaak om de functie binnen een steeds georganiseerd bredere samenleving. Drie sekten die bij benadering de ideale "gemeenschap van liefde" hebben en elk van die zichzelf niet zien als een corporate lichaam, maar als een verzameling van volgelingen zijn volgens hem de Exclusive Broeders, de Christadelphians, en de Getuigenis.

Wij zouden deze natuurlijk niet als sekten aanschouwen, maar dat hangt natuurlijk af hoe je dat bekijkt.

Hoewel zowel de exclusieve Broeders als de Christadelphians het oude Quaker minimalistisch standpunt met betrekking tot religieuze organisatie omhelzen, wordt een nog sterkere verbintenis gemaakt, althans openlijk, door getuigenis (ook bekend als christen verdragen, of meer gemeenzaam als Cooneyites, Go Preachers, Two-by-Tweeën, of, in Duitsland, de Namenlosen.

Christadelphians zijn geen talrijke groep in vergelijking met andere kerken. Ze verwachten geen massale respons op de boodschap die ze verkondigen. Als ze dat deden, zou er een goede reden zijn om te vermoeden dat ze niet meer “Dé weg” verkondigen, “waar overal werd tegen gesproken", voor onder andere welke reden Jezus zei, "smal is de poort en smal de weg die naar het leven leid, en weinigen zijn er die hem vinden. " (Mattheus 7:14).

Lees meer > Persistence of Sects
+ > History of the Brethren

No comments:

Post a Comment