Thursday, 31 December 2009

God Kijkt toe


Loopt  de wereld uit de hand?
Soms lijkt het wel zo als we in angst leven voor terroristen, opwarming van de aarde, de financiële onzekerheid en minderheidsgroepen die aan de macht komen en hun wil opdrukken. Onze toekomst ziet er zo onvoorspelbaar uit, vooral als geweld en criminaliteit stijgen - zelfs in onze eigen wijken. Maar Zacharias heeft een boodschap voor ons vandaag die ons zal helpen bij het tot rust brengen van onze harten.


"Voor het oog van de Heer is op de hele mensheid, alsmede op de stammen van Israël." (Zacharia 9:1 [mg]) God weet precies wat er gaande is in de wereld waarin wij leven. Hij wist wat het zou worden voordat we het leven ervaarden, en hij heeft een plan voor de toekomst dat alle onrecht, dat er op dit moment gebeurt, zal recht trekken! Gods plan is gedetailleerd in de rest van Zacharia 9, waarin hij verklaart dat hij zijn koning, Jezus, zal sturen om de vrede te verkondigen aan de volken, om zijn volk te redden en om God's vijanden te vernietigen.

De wereld kan zien zoals het is uit de hand is gelopen, maar met Gods wakend oog van toezicht op alles wat er gebeurt, zal hij het niet te ver laten gaan, maar zal Hij ingrijpen op het juiste moment om ons te redden van de ondergang. Dus laten we ons geen zorgen maken over de dingen die gebeuren. God zei ze dat zouden doen. In plaats daarvan laat ze ons geloof versterken en laten wij ons des te gretig verheugen ons om de terugkeer van Christus.

- Robert Prins
Engels origineel / English original > God Watches

No comments:

Post a Comment