Tuesday, 1 December 2009

Studiebijel in perspectief

”Studiebijbel in perspectief” (uitg. Jongbloed, Heerenveen, 1872 blz.) bevat de bijbeltekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) aangevuld met verklaringen van moeilijke verzen. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met daarin aandacht voor de historische context en voor heilshistorische lijnen. De Bijbel wordt als een eenheid gezien, hoewel er de veelsoortigheid van verschillende genres voluit wordt erkend. De Studiebijbel heeft dwarsverwijzingen, een uitvoerige concordantie en een encyclopedie van belangrijke Bijbelse namen en begrippen. Bij de Studiebijbel hoort een code die toegang geeft tot een website van meer dan 1000 foto’s.

De Studiebijbel is gebaseerd op de Franse studiebijbel "Bible du Semeur", afkomstig uit de kring van behoudende theologische opleidingen in Frankrijk, zoals Aix-en-Provence en Vaux-sur-Seine. De Franse editie werd door een keur van medewerkers vertaald, waarbij de inleidingen op de bijbelboeken hier en daar licht gewijzigd en geactualiseerd zijn. Qua lay-out en orthodoxe ligging voldeed deze Franse uitgave het meeste, aldus Van Houwelingen. De redactieraad bestaat uit mensen van diverse kerkelijke achtergronden, variërend van orthodox-protestants tot meer evangelisch. Nieuw in de Nederlandse editie zijn thema-artikelen over diverse onderwerpen, zoals schepping, spiritualiteit, heiliging, Messiaanse verwachtingen in het Oude Testament en christologie. Ze zijn geschreven door Nederlandse auteurs.


Lees meer > Studiebijbel voor brede orthodoxie