Tuesday, 1 December 2009

Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren

"Het allereerste wat je leest over de nieuw gevormde gemeente te Jeruzalem is 'En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.' Dat staat in Handelingen 2:42. Het avondmaal is dus kennelijk één van de vier essentiële pijlers, waardoor een gemeente groeit; niet overaccentueren, niet weglaten, maar wel daarin volharden," zegt Jaap de Keijzer. De Keijzer is oudste van een evangelische gemeente De Schakel in Bergen op Zoom.
....
Het vieren van het Avondmaal, één maal in de x aantal maanden, doet geen recht aan het bijbels gegeven van 'volharden'. Als we de christenen van het prille begin als model nemen, dan lezen we dat zij dat dagelijks deden gekoppeld aan of plaats vindend tijdens hun liefdemaaltijden; in ieder geval op de eerste dag van de week, zie bijvoorbeeld Handelingen 20."

Ben Kok (joods-chr. pastor) zegt hier op: Het onderwijs der apostelen, wat zou dat geweest zijn?
12 Joodse mannen, die van Yehsua Zelf en door de Heilige Geest geleerd waren?
Ze vierden Pesach , shabbath etc. en hun brood breken was gewoon samen eten, het als Yeshua bij de Emmausgangers.
Joden beginnen de maaltijd met het breken van brood en het uitspreken van een zegen (baracha)
Elke shabbathviering start met brood en wijn! En Yeshua geeft het breken van brood en drinken van wijn, m.n. bij de seider maaltijd met Pesach de betekenis van Zijn vlees en bloed, symboliek van Zijn offer voor ons, Hij droeg onze doodstraf!
Zie Joh.6:22-59, waar Hij het wonder van de spijziging van duizenden met 5 broden en 2 vissen ook die geestelijke betekenis geeft.
De gemeente vindt dus haar kracht in het geloof in Zijn verzoenend sterven en niet in de avondmaalsviering als gebruik.
De diepe betekenis werd doorleefd in de gezamenlijke maaltijd als gelovigen, ook bij aanvang shabbath en bij de seider maaltijd in het bijzonder.
De leer der apostelen was de leer van Yeshua, het levende Woord, de levende Tora,waarvan geen jota of tittel vervalt, zie Matth. 5:17

> http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=13173

No comments:

Post a Comment