Thursday, 17 December 2009

Voorbestaan van Christus

In onze artikelen reeks onder "general" die wij niet konden indexeren bevinden zich ook enkele over het al of niet voorbestaan van Jezus.

Pre-existence of Christ #1 Look #2 Jesus in the Old Testament
 (http://bijbelonderzoekers.multiply.com/journal/item/1119/Pre-existence_of_Christ_1_Look_2_Jesus_in_the_Old_Testament)

Wij merken op dat de geboorte van Jezus Christus aangekondigt wordt in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vinden wij enkel aankondigingen of profetieën of deze beloofde Verlosser.
Profetie gaat over iets dat nog moet gebeuren. Het zijn toekomst voorspellingen en geen verkondigingen van wat er reeds gebeurd is. Het zijn geen terugblikken op het verleden.

Wij kijken in de artikelenreeks naar de meldingen in het Oude Testament dat Jezus ter wereld zal komen (geboren worden) uit een maagd, dat hij zal sterven en dat hij koning zal zijn en zal zetelen op de troon van David. (Jesaja, Psalmen, Zacharia, Samuel)

Wij wijzen er ook op dat wij in het Nieuwe Testament verwijzingen kunnen vinden naar teksten waar op haar beurt ook een zinspeling wordt gemaakt op diegene die nog moest komen en de wereld zou verlossen. Ook vinden wij in het Oude Testament dat God ons te kennen geeft dat het Zijn zoon zal zijn die Hij zal 'zenden'. Ook wordt er in het OT gezegd dat het een man zal zijn. Nooit is er sprake dat hij dat al is. Steeds wordt er in de toekomende tijd gesproken.