Sunday 10 January 2010

Bijbel in het chinees op het internet

VATICAAN (KerkNet/Kathpress) – Het Vaticaan stelt vanaf nieuwjaarsdag de volledige Bijbel in het Chinees ter beschikking via internet. Op de site van het Vaticaan (www.vatican.va) worden naast het Oude en het Nieuwe Testament de komende maanden ook de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, het kerkelijk wetboek en de Catechismus van de Katholieke Kerk in het Chinees ter beschikking gesteld.
In China leven naar schatting 13 miljoen katholieken, verdeeld onder ondergrondse Rome-getrouwe katholieken en aanhangers van de door de overheid gecontroleerde Patriottische Vereniging. Paus Benedictus XVI spoorde hen onder meer via een brief aan hun onderlinge verschillen bij te leggen.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment