Thursday, 28 January 2010

Christen in ei

"Als je kijkt naar christenen in het Westen dan zijn ze vergelijkbaar met een keuken in een ei. Als je een keuken in een ei vertelt dat er een wereld wacht met bergen, bloemen en een mooie zonsondergang, dan zegt het kuiken: 'waar heb je het over?' Dat kuiken heeft de vleugels van de moeder nodig. Het wordt wat lastig om in dat ei naar de moeder te komen. Na een tijd breekt het kuiken naar buiten."

Sadhu Sundar Singh, een zendeling geboren in de 19de eeuw.

"Sundar Singh vertelt hier verder over dat christenen in het westen zich beperken tot hun eigen verstand als voornaamste bron van kennis. Daarmee beperken ze zich tot de schaal van het ei. Door je verstand leer je God niet kennen. Dat gebeurt door de aanraking van de Heilige Geest. Net zoals het kuiken de warmte van de moederhen nodig heeft. Het is niet zozeer ons verstand wat ons wereldbeeld bepaalt, maar ook de vleugels van de kip die warmte opwekt en groei tot stand brengt, de aanwezigheid van Gods Geest in ons leven."
- Theo Visser

Lees meer:
> "Talloze christenen schreeuwen om verder te komen met God"
"Een bloeiend geloofsleven is mogelijk"
>
"Er is veel meer dan ons eigen verstand"