Wednesday, 27 January 2010

Het Katholicisme in België anno 2010

In vijf jaar is het aantal Belgen dat zich katholiek noemt afgenomen van 65 procent naar 60 procent nu, zo blijkt uit een enquête van de krant Le Soir van vorige zaterdag.
In plaats van het katholieke geloof zijn er in België iets meer ongelovigen gekomen: zij vormen nu 31 procent van de bevolking, tegen 28 procent vijf jaar geleden. Het aantal moslims bleef gelijk rond 4 procent, terwijl er andere bronnen van 25 % spreken.

Volgens de enquête, uitgevoerd door Dedicated Research, is 61% van de katholieken geen tegenstander van euthanasie, 39% is al evenmin gekant tegen abortus.

Belgen bidden ook minder vaak dan vijf jaar geleden. Nog slechts 14 procent bidt er meermalen per dag, bijna half zo weinig als in 2005. Het aantal katholieken dat elke zondag naar de mis gaat bleef stabiel rond 12 procent, terwijl op de televisie gewag wordt gemaakt van slechts 6%.

Journalist Ricardo Gutierrez van ‘Le Soir’ stelt vast dat de paus als een eenzame in de woestijn preekt inzake zeden en seksuele moraal. “Bijna één Belgische katholiek op twee (48%), en bij vrouwen zelfs 56%, zegt de katholieke leer inzake seksualiteit nooit te volgen. Bijna 90% van de katholieken is voorstander van contraceptie.”
Nauwelijks 1% van de Belgische katholieken zegt de leer inzake bio-ethische kwesties en seksualiteit wel degelijk te volgen.


Bijna de helft van de rooms-katholieke Belgen is voor het homohuwelijk en een grote meerderheid zou geen problemen hebben met gehuwde priesters (73% tegenover 66% in 2005). Slechts een zeer kleine minderheid kan zich vinden in de seksuele moraal van het Vaticaan. De uitlatingen van de nieuwe kardinaal Léonard omtrent homoseksualiteit, lokken ook bij de Belgische katholieken gemende reacties.

48 procent van de rooms-katholieke Belgen is positief of zeer positief over het homohuwelijk. Dit is positiever dan het landelijke gemiddelde van 40 procent.

Daarnaast heeft 90 procent van de rooms-katholieken geen moeite met voorbehoedsmiddelen waar kardinaal Léonard ook tegen is, (tegenover een landelijk gemiddelde van 41 procent) en is 39 procent niet tegen abortus.

De jezuïet en commentator Tommy Scholtes zegt aan ‘Le Soir’ dat hij niet verbaasd is over de resultaten, omdat de katholieke Kerk veeleisend is voor zijn gelovigen. “Zij schuift trouw naar voor, in een samenleving waarin de zeden verwilderen. Wij verdedigen het ideaal van de liefde binnen een stabiele relatie, gebaseerd op wederzijds respect en waarbij voortplanting niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Maar dat betekent niet dat de Kerk ook meteen diegenen veroordeelt die dit ideaal niet bereiken.”