Friday, 22 January 2010

Enkel een Gewone Dag


„Ooit zal één of andere gewone dag komen,
een drukke dag zoals deze – gevuld tot aan de rand met gewone taken -
misschien zo dat wij er weinig aandacht of zorg voor hebben.

En er zal geen wenk van stille hemelen zijn,
 Geen teken, geen conflict van klankbekkens of trommelgeroffel;
En toch zal die gewone dag de eigenlijke dag zijn waarin onze Heer zal komen.„
- Onbekend

„laat ons daarom niet slapen, zoals anderen;
maar opletten en nuchter zijn.„
1 Thessalonicensen 5:6

„Uikijkende naar die gezegende hoop,
en de verschijning van de glorie van de grote God,
en van onze Redder Jezus Christus.“
Titus 2:13

God onze Vader, ik vraag dat ik goed gerust
mag uitkijken naar de laatste oordeelsdag
en in de gelegenheid gesteld zal worden om Uw Koninkrijk binnen te treden.

Engelse versie / English version > Just an Ordinary Day