Friday, 22 January 2010

Enkel een Gewone Dag


„Ooit zal één of andere gewone dag komen,
een drukke dag zoals deze – gevuld tot aan de rand met gewone taken -
misschien zo dat wij er weinig aandacht of zorg voor hebben.

En er zal geen wenk van stille hemelen zijn,
 Geen teken, geen conflict van klankbekkens of trommelgeroffel;
En toch zal die gewone dag de eigenlijke dag zijn waarin onze Heer zal komen.„
- Onbekend

„laat ons daarom niet slapen, zoals anderen;
maar opletten en nuchter zijn.„
1 Thessalonicensen 5:6

„Uikijkende naar die gezegende hoop,
en de verschijning van de glorie van de grote God,
en van onze Redder Jezus Christus.“
Titus 2:13

God onze Vader, ik vraag dat ik goed gerust
mag uitkijken naar de laatste oordeelsdag
en in de gelegenheid gesteld zal worden om Uw Koninkrijk binnen te treden.

Engelse versie / English version > Just an Ordinary Day

1 comment:

 1. Laten wij ons verheugen op de dag van Redding.

  De redding wordt „berekend/rekenschap aan gegeven/ gebaseerd” op geloof op het bloed van Jezus met betrekking tot de beloften toegeschreven aan die dingen die nog niet worden gezien. (Romeinen 8:24; 2 Korintiërs 1:22; 5:5; Efesiërs 1:14; Hebreeuwen 10:36; 2 Petrus 3:13; 1 Johannes 2:28,29) Het is een kwestie van de wijze van de huidige te redding onderscheiden. De rechtvaardiging in deze tijd wordt berekend/er wordt rekenschap aan gegeven/ wordt toegeschreven. (Romeinen 4:3 - 6.8-11.22-24; 6:11; Galaten 3:6; Jakobus 2:23; Het Grieks, Logizomai, Strong #3049)

  Wij als gelovigen kunnen nu al op deze aarde worden gezegend. Wij kunnen genieten van het leven nu en van het eeuwige leven in de toekomende tijd. (Markus 10:30; Lukas 18:30; 1 Timotheüs 4:8) Wij zouden kunnen zeggen dat het deel uitmaken van de Broederschap in Christus, onze gedachten op de dingen vestigend die hierboven zijn, Christus aanvaardend als onze heerser maken dat het koninkrijk beslist nu wettig is in de harten van hen die van de Heer houden. En wij weten dat in alle dingen de God in ons werkt voor het goede voor ons en diegenen die in Hem vertrouwen en geroepen zijn tot dat doel. Zoals Paulus zei: “Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.” (Romeinen 8:28 WV78)

  Hen die naar de dingen van het koninkrijk, de oprechtheid, de vrede en de vreugde in de Heilige Geest streven zullen dit kunnen vinden. (Romeinen 14:1; Openbaring 1:9 Kolossenzen 1:13) Het koninkrijk dat een geestelijk koninkrijk is, is wat mensen ertoe beweegt om de wil van de God ter wereld te doen zo wel als in hemel te doen, zo als Christus deed.

  Wat de gelovige ontvangt is een symbolische, eerlijke, af - betaling van die redding, het proeven van de bevoegdheden van de tijd die nog moet komen. - (2 Korintiërs 1:22; 5:5; Efeziërs 1:14; Klossende 3:4,24; Hebreeuwen 6:5; 9:28; 1 Petrus 5:4).

  Laat ons hevig verlangend uitkijken en ons verheugen op de dag van het Oordeel en ervoor zorgen dat wij allen klaar zijn.

  ReplyDelete