Friday, 15 January 2010

Geef uw zorgen aan God


"Elke zorg die te klein is voor een gebed,
is te klein om als last te dragen."
- Corrie ten Boom

"Geef uw zorgen aan God voor u
slaap, want Hij zal hoe dan ook wakker worden "
- Onbekend

"God geeft zijn genade niet zoals hij Zijn zonneschijn geeft - evenredig uitgestort over iedereen.
Hij brengt onderscheid aan in geestelijke zegeningen.
Hij geeft kracht in de mate dat we het nodig hebben.
Zijn oog is altijd op ons in tedere, bezorgde liefde
en Hij voorziet ons in wat we nodig hebben."

- J. R. Miller

"Jehovah is mijn licht en mijn heil;
Wie zou ik vrezen?
Jehovah is de kracht van mijn leven;
Van wie zou ik bang zijn? "
Psalm 27:1

”Jehovah is mijn sterkte en lied,
en Hij is mijn redding geworden
Dit is mijn God, en ik wil Hem loven;
de God van mijn vader, en ik wil Hem veheffen”
Exodus 15:2

Jehovah erbarm U over mij en mijn naasten.
Neem de zorgen van ons weg en begeleid ons veilig door dit leven.
Ik wil, onder lofgezang U offers brengen,
ik wil mijn gelofte gestand doen.
Bij U Jahwe, Jehovah, mijn God is redding.

Engelse versie / English version > Give your worries to God

No comments:

Post a Comment