Tuesday 26 January 2010

Geloof waar je uit leeft

Het Woord van God kan niet op wapens staan maar het kan zelf wel een wapen zijn. Het kan de doorslag geven hoe wij handelen en leven en hoe anderen tegenover ons gaan staan en hoe wij ons kunnen weren, dankzij die levensgevende woorden.

Het Evangelie heeft alles met de waarheid te maken, en dat vindt ook ds. Hogendoorn, predikant van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland. Hij sprak woensdag in Waddinxveen op de eerste van een serie themabijeenkomsten die de Bond van hervormde vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag van januari tot en met maart door het land heen houdt. De ontmoetingsbijeenkomsten hebben als thema: ”Geloof waar je uit leeft”.


 „Omdat het Woord waarheid is, gaven de Kolossensen zich er met hun hele hart aan over. Gaat dat bij u ook zo? Weet u van zonde en genade? Leeft u daaruit? Geloof waar u niet uit leeft, mag geen geloof heten. Het geloof doet iets met je. Het brengt vruchten van bekering voort.” Het geloof brengt volgens de predikant uit Oud-Beijerland vruchten voort in de zin van „het groeit.” „Het Evangelie heeft kracht in zich. Het roept op tot goede werken. Het geloof kan toch niet onvruchtbaar zijn? Vruchten horen bij de bekering en doen groeien in het geloof.”

Lees meer > "Geloof waar u niet uit leeft, is geen geloof”

No comments:

Post a Comment