Wednesday, 27 January 2010

Messiaanse teksten in het Oude Testament

Volgens de Veenendaler H. Schipper was er weinig materiaal met vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Messias. Van prof. dr. A. H. Edelkoort bestond een vooroorlogs boek over Messiaanse teksten, maar dat was allang uit de handel en het aantal Messiaanse teksten was vrij beknopt. De Messiasbelijdende jood dr. A. Fruchtenbaum gaf in zijn boek ”Messianic Christiology” naast de Bijbelteksten veel verklaring.  Maar Schipper  wilde alleen het Woord laten spreken.

Ruim twaalf jaar werkte H. Schipper aan het op een rij zetten van vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over Jezus.

Het boek is eind vorig jaar, door de door de schrijver opgerichte uitgeverij Boaz Multimedia (boazmultimedia.com), op de markt gebracht. Gelijktijdig is een Engelse versie verschenen en een bewerking van 770 pagina’s met de tekst zowel in het Engels als in het Hebreeuws.

Lees hier meer over in het Reformatorisch Dagblad >Veel Messiaanse teksten in Oude Testament