Wednesday, 27 January 2010

Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk

PAUS BENEDICTUS XVI: ‘NIEUW TIJDPERK VAN GELOOFSVERKONDIGING’

Bron: Pope2you

BRUSSEL (KerkNet/Kathpress/LaCroix/Bijbelonderzoekers) – De katholieke Kerk beweert dat zij altijd al het geloof heeft verkondigd.

De paus roeptzijn priesters nu nadrukkelijk op dat voortaan ook via en in de digitale wereld te doen, omwille van het toenemende belang van deze media én omdat op die manier een nieuw publiek wordt bereikt. Het is door de protestantse groeperingen een reeds actief gebruikt middel vooor prediking.

Paus Benedictus XVI lanceerde zijn oproep in de vorige zaterdag gepubliceerde boodschap ter gelegenheid van de 44ste Werelddag van de Sociale Communicatiemiddelen (Mediazondag 2010). Hij schrijft daarin dat er een nieuw tijdperk is aangebroken voor de geloofsverkondiging. Dat vereist dat de katholieke Kerk en haar bedienaars de nieuwe communicatiemedia beter benutten, onder meer door mogelijkheden als blogs en online video ook voor evangelisatie en catechese te benutten.

De pas benoemde aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. Andre-Joseph Léonard, had alvast niet gewacht op de oproep van de paus. Hij heeft zijn eigen blogsite en kort voor Kerstmis plaatste zijn bisdom Namen een video online waarin mgr. Léonard het kerstverhaal vertelt aan een groepje kinderen. Het Vaticaan, dat al vroeg met een eigen website op internet present was, is sinds januari 2009 aanwezig op YouTube.

Paus Benedictus XVI spoort in zijn boodschap aan bijzonder aandacht te hebben voor niet-gelovigen en mensen van andere godsdiensten. Wie wil verkondigen, moet ook globaal denken: “Internet biedt ons een huis van gebed voor alle volkeren. Zoals er in de tempel van Jeruzalem een voorhof was voor de heidenen, zo is er op internet ook ruimte voor diegenen voor wie God nog onbekend is.”

No comments:

Post a Comment