Monday 11 January 2010

Met wie kan je hem vergelijken

“Met wie wilt ge mij vergelijken, wie moet ik evenaren?– zegt de Heilige; heft uw ogen omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen?– hij die hun heirschaar voltallig laat uitrukken,– hen allen oproept bij name; uit zoveel krachten en een zo sterke macht wordt niemand gemist! ••” (Jes 40:25-26 NB)

“Toen heeft Jezus geantwoord en tot hen gezegd: vast en zeker is het, zeg ik u: de zoon kan niet zomaar uit zichzelf iets maken of hij moet het de vader zien maken want al wat díe maakt, evenzo maakt ook de zoon;” (Joh 5:19 NB)

 “ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik;” (Joh 14:28 NB)

 “Jezus zegt tot hem: waarom zeg je van mij dat ik goed ben?– niemand is goed behalve God!–” (Lu 18:19 NB)


No comments:

Post a Comment