Monday, 11 January 2010

Oudste Hebreeuwse tekst

Bron: KerkNet

BRUSSEL (KerkNet/Reformatorisch Dagblad/Kath.net) – Israëlieten schreven al drieduizend jaar geleden Hebreeuws. Dat zegt professor Gershon Galil van de universiteit van Haifa. Professor Galil ontcijferde een inscriptie op een potscherf van 15 bij 16,5 centimeter, die anderhalf jaar geleden ontdekt werd bij een archeologische opgraving in Khirbet Qeiyafa (Midden-Israël). Door de bevindingen houden archeologen het voor mogelijk dat de Bijbel eerder werd geschreven dan tot nu toe werd aangenomen.
Met C14-datering is vastgesteld dat de tekst op de potscherf dateert uit de tiende eeuw voor Christus, de tijd van het koninkrijk van David. Het is de oudste tot op heden bekende tekst in het Hebreeuws. Wetenschappers gingen er tot op heden vanuit dat Israëlieten in die tijd nog niet in staat waren Hebreeuwse teksten op te stellen. Uit de vaststellingen van professor Gershon Galil kan worden geconcludeerd dat in die tijd ook al Bijbelteksten in het Hebreeuws konden geschreven worden. De tekst bevestigt tevens het bestaan van het koninkrijk van Israël onder David.
Professor Galil: „Het is nu hoogstwaarschijnlijk dat gedurende de tiende eeuw voor Christus, tijdens de regering van koning David, er schrijvers in Israël waren die in staat waren literaire teksten en complexe geschiedbeschrijvingen zoals in de boeken van Rechters en Samuel op te schrijven.”

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment