Thursday, 28 January 2010

Opdracht om anderen lief te hebben

Christelijke Overdenking

Donderdag 28 januari 2010

 1 John 4:21 (43 kb)

1 Johannes 4:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En dit gebod hebben wij van Hem, [namelijk] dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe." (1Jo 4:21 STV)

"We hebben van Christus dan ook dit gebod gekregen: wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben."

"En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben."

"We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben."

"God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeder."

 

Overdenking van vandaag:

We moeten onze broeders en zusters in Christus liefhebben. Deze herinnering is echter de vasstelling.
Als we God liefhebben, dan moeten we zijn kinderen en onze broeders en zusters in Christus liefhebben. Het woord is niet "zullen" of "proberen" of "willen". Nee, we moeten. De bijbel is voorzichtig om niet te veel "moet doen" of "jij zal" commando's in de geschriften te plaatsen. Maar Gods punt is duidelijk. Liefde voor elkaar is niet willekeurig, overeen te komen of zelfs iets om uitgesteld te worden. God heeft Jezus gezonden om te sterven voor de zonden van alle kinderen van God. Hoe kunnen we niet degenen liefhebben voor wie Christus zo veel gaf? Zoals Paulus zegt tot de Korinthiërs, "Gods liefde dwingt ons!" We moeten liefhebben.

 

Gebed:

Machtige Heer, vergeef mijn soms kieskeurige toepassing van het liefhebben van uw kinderen. Ik vraag u nu mijn broeders en zusters in Christus te zegenen, te voeden en te dulden. Ik wil met name bidden voor een aantal van uw kinderen die veel beproevingen en lasten hebben ... (plaats hier een lijst van mensen van wie je weet dat ze de hulp van God nodig hebben). Bovendien, Vader, gebruik mij om hen te helpen op duidelijke manieren. In Jezus' naam bid ik. Amen.

Engelse versie / English version > The task given to us to love each other

No comments:

Post a Comment