Thursday, 28 January 2010

Hoofdbedekkingsverbod

frankrijk wil boerka s verbieden

Reeds in september 2009 diende MR-senator Christine Defraigne een wetsvoorstel in dat het dragen van de boerka en de niqba moet verbieden in België.

 Christine Defraigne. © A. Dewez – Le Soir (archieffoto)

De laatste maanden is het over dit deel van het continent een heet hangijzer geworden. Meerdere westerse landen vrezen voor een verdere islamisering en voor de onderdrukking van de vrouw of een vrijheidsbeperking voor bepaalde inwoners van de Europese Unie. Hoe ver kan men gaan in het toelaten van religieuze gebruiken en zijn bepaalde regels opgelegd dor fanatici wel degelijk door die goden van die godsdiensten opgelegde regels?


De boerka is een compleet gesloten zak voor vrouwen, bij de niqba zijn nog net de ogen zichtbaar. “De strafwet moet het dragen van de boerka (en de niqba) verbieden. Dat is een kwestie van openbare veiligheid, maar ook uit respect voor onze waarden,” suggereerde MR-senator Christine Defraigne toen. Christine Defraigne herinnert er aan dat het dragen van de Afghaanse boerka of de Saoedische niqba geen religieuze verplichting is:

«Le Coran n’en fait aucune mention. Refuser le port de ces tenues, ce n’est pas refuser l’islam comme religion, mais bien une dérive politique de cette conviction reconnue. La burqa et le niqab incarnent l’asservissement de l’individu et la déshumanisation sociale. Pour l’anthropologue Dounia Bouzar, la burqa, qui est déjà interdite dans certains pays musulmans, n’est pas un signe religieux, mais un uniforme qui symbolise une vision du monde où l’on s’auto-exclut, où l’on exclut les autres.»

In het wetsvoorstel stond dat elke inbreuk zou bestraft worden met een boete van 15 tot 25 euro en/of een gevangenisstraf van een tot zeven dagen.  In Frankrijk ligt het bedrag schrikafwekkend veel hoger met haar realistischer 750€.
Een boete van 15 of 25€ gaat fanatici niet echt afschrikken wat in Maaseik bewezen is. Daar verbiedt de gemeente al een tijd het dragen van verhullende kleding die alleen de ogen vrijlaat. Een radicale moslimvrouw is daarvoor al viermaal bekeurd. ,,Het Openbaar Ministerie heeft ons toestemming gegeven haar een administratieve boete op te leggen'', aldus burgemeester Jan Creemers. De boete bedraagt circa 125 euro.
De vrouw is getrouwd met een terreurverdachte van Marokkaanse origine die in Brussel opgesloten zit. (Lees in debatten hierover bijvoorbeeld in Weerwoord of op Politics.be)
Al vier andere vrouwen in Maaseik kregen een proces aan hun broek voor het dragen van een burka. Ook dat kan in de toekomst nog bekeuringen opleveren.

De Vlaamse christendemocratische senator Dirk Claes reageerde vroeger ook al op het politieverbod dat in juli 2009 verzonden was betreft het controleren van de identiteit van een vrouw in een boerka. Hij  bood een wetsvoorstel in dat volledige gelaatsbedekking wil verbieden in publieke ruimten. De CD&V-politicus wijst erop dat de aanwezigheid van onherkenbare mensen in het straatbeeld voor een ,,begrijpelijk onveiligheidsgevoel'' zorgt.


 Boerka's

,,De boerka stelt onze politie- en veiligheidsdiensten voor problemen bij het identificeren van deze personen. Bovendien wordt elke burger geacht herkenbaar op het verblijfsvisum of de identiteitskaart te staan. Ook bij huwelijken en andere officiële gelegenheden moet de identiteit van de betrokkene toch duidelijk zijn'', aldus de christendemocraat dinsdag.

Gemeenten zoals Antwerpen, Gent en Maaseik voerden al een reglement in tegen mensen die bewust onherkenbaar willen blijven. Maar in België bestaat nog geen eenduidige regeling: personen die in de ene gemeente een overtreding begaan, kunnen in een andere gemeente ongestoord blijven rondlopen.
CD&V-senator Claes wil dat het onmogelijk wordt in publieke ruimtes zichzelf volledig onherkenbaar te maken door het gelaat volledig te bedekken. Een uitzondering wordt gemaakt voor culturele en sportieve activiteiten zoals carnavalsstoeten, processies en Sinterklaas.

Over de omgang met boerkadraagsters wordt ook gesproken in onder meer Nederland, Oostenrijk en Denemarken. Twee Deense regeringspartijen pleitten opnieuw voor een verbod na de publicatie van een maandenlang achtergehouden onderzoeksrapport over de boerka. Zij willen het gebruik in ieder geval ,,zo moeilijk als mogelijk'' maken.

Ook volgens de Franse president Nicholas Sarkozy, valt de boerka niet onder de godsdienstvrijheid: ‘Het probleem van de boerka is geen religieus probleem, maar een probleem van de waardigheid van de vrouw. De boerka is niet welkom op het grondgebied van de republiek.‘ Volgens hem is de boerka een wandelende gevangenis, een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Sarkozy sluit zich aldus aan bij een groep parlementsleden die een wetsvoorstel wil indienen om de boerka te verbieden, dat is op dit ogenblik nog niet het geval in Frankrijk.

Het Franse parlementslid Copé beklemtoonde dat het wetsvooorstel gebaseerd is op de openbare veiligheid en overwegingen van seksuele gelijkheid en geen bespreking is van religieuze praktijken. “We spraken met religieuze en seculiere figuren die al bevestigden dat [de burka] geen religieus voorschrift is. Het dragen van de volledige lichaamssluier gaat over extremisten die de republiek willen uittesten,” zei hij.

Een imam in Parijs heeft zich uitgesproken als voorstander van een verbod op het dragen van boerka's en nikabs in Frankrijk. Volgens Hassen Chalghoumi moeten vrouwen die de gezichtsbedekkende kleding willen dragen, maar verhuizen naar Saudi-Arabië of andere islamitische landen. Hij deed zijn uitspraken in de Parijse krant Le Parisien van vrijdag laats leden.

Chalgoumi zei in het interview dat het dragen van boerka's en nikabs tot een kleine minderheidstraditie binnen de islam behoort en dat het de religie in een kwaad daglicht stelt. Hij heeft al meerdere doodsbedreigingen ontvangen voor het aangaan van een dialoog met de joodse gemeenschap in Parijs.


Lees ook meer in:
> ‘Schat, wat trek ik vandaag aan: een hijab, chador, niqab of een boerka?’
> Franse president Sarkozy bindt de strijd aan tegen de boerka
> Frankrijk verhardt de strijd tegen het publiek dragen van de burka