Wednesday, 24 February 2010

Oppassen met levensbeëindiging

Plaisier: Pas op met levensbeëindiging

Plaisier: Pas op met levensbeëindiging


Levensbeëindiging bij mensen die 'levensmoe' zijn, staat haaks op een bijbelse en christelijk geïnspireerde moraal. Dat zegt Arjan Plaisier, scriba van de Nederlandse Protestantse Kerk in reactie op het burgerinitiatief 'Uit vrije wil'.

Dag schrijft Plaisier in de actualiteitencolumn 'commentaar bij de tijd'. Hij maakt daarbij wel een onderscheid tussen levensbeëindiging bij levensmoeheid en bij ondraaglijk en onbehandelbaar lijden. De kerkleider heeft moeite met het eerste punt.

Hij concludeert dat levensmoeheid vaak voorkomt bij mensen. Dit heeft volgens hem verschillende oorzaken, maar het antwoord hierop moet geen levensbeëindiging zijn. "Levensmoeheid doet een beroep op anderen. Het doet een beroep op de christelijke gemeente om oog te hebben voor elkaar. Het vraagt om adequate pastorale zorg en aandacht".

Plaisier bedoelt met andere woorden: mensen die levensmoe zijn, moeten we niet de vrijheid geven om het leven vaarwel te zeggen. We moeten juist zorg geven aan die mensen.

Het burgerinitiatief 'Uit vrije wil' verzamelde in de afgelopen weken ruim 40.000 handtekeningen waardoor het debat over hulp bij zelfdoding op de agenda van de Nederlandse Tweede Kamer komt.

Bron: IKON

Lees hier de hele column van Plaisier