Wednesday, 24 February 2010

Stichting 'Schreeuw om leven' tegen abortus op huishoudbeurs

Stichting Schreeuw om Leven staat dit jaar opnieuw op de Huishoudbeurs in Nederland om daar de bekende modelletjes van het ongeboren kind uit te delen.
 Bert Dorenbos: "We hebben er 10.000 en hopen er zo veel mogelijk kwijt te kunnen. Veel mensen reageren enthousiast op onze actie. 'Het is een echt kindje!' zeggen veel mensen. Waneer men er dan achterkomt dat er in Nederland zulke kinderen worden geaborteerd reageren veel mensen geschokt. 'Dat kan toch niet,' hoor je dan." Volgens Dorenbos is er een kennisachterstand onder de Nederlandse bevolking die ertoe leidt dat "abortus niks voorstelt."

"De Bijbel leert dat God ons heeft geschapen, er een zondeval is gekomen en er dus lijden in de wereld is. In de huidige samenleving past dat lijden niet; we doen er alles aan om dat lijden uit de samenleving te laten. De zoektocht naar genot en eigen wil zet zich voort. Christenen worden hier door beïnvloed en hebben dan ook vaak compassie voor het lijden wat men vindt in de wereld. Om die reden laten christenen zich weinig uit over abortus en euthanasie. Men heeft medelijden voor het jonge meisje dat zwanger wordt, of de oude vrouw die kanker heeft, terwijl de daad van abortus of euthanasie een gruwel is. Filipenzen heeft het echter over 'deelgenoot zijn van het lijden'. Lijden is een gelegenheid om dichter bij God te komen. Tegenstanders van God willen daarom deze genade weghalen."

Bert Dorenbos: "Ook doordat prediking in kerken niet meer profetisch is, zetten christenen zich niet meer sterk in voor euthanasie en abortus. Het consumentisme heeft veel invloed op het christendom; er wordt gepredikt wat mensen willen horen zonder evenwichtig over oordeel en zonden te prediken. Hierdoor verandert de moraal van christenen. Deze afzwakking van ons moraal wordt gestimuleerd doordat christenen hun Bijbel minder lezen. Dit heeft weer tot gevolg dat we ethisch gezien een verslapping meemaken, omdat we niet doordrongen zijn van de waarheid. Denk daarbij ook aan de rol van lijden in de kerk. Wanneer hier geen zicht op is, kan men geen houding aannemen ten opzichte van abortus en euthanasie omdat men te veel compassie voor euthanasie en abortus krijgt. Gelukkig zie ik wel een Reveil van jonge mensen die hun stem weer duidelijk willen laten horen. Daar ben ik heel blij om."