Friday, 12 February 2010

Veroorzaakte God de aarbeving in Haïti?

God maakte de aarde en creëerde het zodanig dat de aarde zich verder zou ontwikkelen. Daarin zou het stromen van water en het bewegen van de grond ook deel uit maken, zodat aardbevingen en aardverschivingen zouden gebeuren.
Hij ontwierp de aarde misschien zelfs zodat aardbevingen in toenemende mate zouden gebeuren als we in de buurt van het einde van het huidig wereld gestel zouden komen. Maar afgezien van dat is God niet diegene die regelt wanneer en waar het zal gebeuren en alles controleert. Het zijn willekeurige natuurrampen die God toe staat omdat de wereld op zich vrij is. In de tuin van Eden heeft god de werled wel 'vervloekt' en moeten wij de gevolgen wel dragen van het toen gebeurde. En wij zijn gewaarschuwd dat naar het einde der tijden de moeilijkheden en de pijn zullen verhogen. (1 Thessalonicenzen 5:3)


Andy Walton heeft hierover in het Engels een artikel geschreven > Haïti: did God cause the earthquake?
  • Is it a manmade calamity or is it “an act of God”?
  • Is God doing this action at an individual level or on a national level?
  • Were thosa disasters happen Are these places renowned for sin, violence, false worship etc?.
  • Shall God not begin to show the world what is coming?