Wednesday, 17 February 2010

Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging

Beste Lezer,

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag, die op zaterdag 13 maart a.s., zo de Here wil, zal worden gehouden in 't Nieuwe Kerkehuis, hoek Daltonstraat/Leusderweg in Amersfoort. De aanvangstijd van de eerste studie is 10.30 uur (u bent welkom vanaf 9.45 uur). De slotdiscussie eindigt om ongeveer 16.30 uur. Tussendoor zal er een eenvoudige warme maaltijd zijn, en om 17.00 uur kunt u nog een broodmaaltijd met ons gebruiken.


Het thema is dit keer: Het Koninkrijk van God is als ... (de zeggingskracht van beelden in de Bijbel).

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet:
'Ik zal het woord nemen en spreken in 'beelden';

ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.' (Matteüs 13:35)

Thema van de dag:

Het koninkrijk van God is als

De zeggingskracht van beelden in de Bijbel

9.45-10.30 Ontvangst

Programma

10.30 Introductie:

Wat is beeldtaal?

En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en door de dienst van profeten zal Ik in 'beelden' spreken. (Hosea 12:10 NBG'S1)

11.10 Eerste studie:

Gelijkenissen

Daarop zei hij: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken?

Het/ijkt op ... (Lucas 13:18 NBV)

11.50-12.15 Gezamenlijke discussie over de studies van de ochtend. 12.15-13.45 Gelegenheid voor gesprekken en warme maaltijd.

14.00 Tweede studie:

Verpersoonlijking

Een van de zeven engelen ... kwam op me af en zei: 'Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. '(Openbaring 21:9 NBV)

14.45 Derde studie:

Voorafschaduwing

Want deze Melchisedek ... is vooreerst koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning des vredes... en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. (Hebreeën 7:1-3 NBG'S1)

15.30-15.45 Pauze

15.45-16.30 Gezamenlijke discussie en beantwoording van vragen. 16.30-18.00 Gelegenheid voor gesprekken en broodmaaltijd.

Naast het volgen van de studies is er ruime gelegenheid voor onderlinge gesprekken of persoonlijke vragen aan de sprekers.


Ook bent u van harte welkom bij de lectuurtafel.Wij hopen samen weer een informatieve en opbouwende tijd met open Bijbel te hebben. Belangstellende familieleden en vrienden zijn eveneens van harte welkom. Voor kinderen is in overleg opvang mogelijk. Wanneer u dit van tevoren opgeeft, is er een afhaalservice van het NS station Amersfoort (de ontmoetingsplaats is in de stationshal bij de zitbankjes vlakbij de uitgangen). Buslijn 9 stopt elk kwartier voor 't Nieuwe Kerkehuis.

Behalve uw reiskosten naar Amersfoort, zijn er voor u geen kosten aan deze dag verbonden. Om de onkosten te dekken zijn vrijwillige giften, in de daarvoor bestemde bus op de lectuurtafel, van harte welkom.

Wij hopen dat u gebruik zult maken van de gelegenheid om, samen met andere Bijbelgelovigen, van deze altijd weer fijne en zinvolle dag te genieten. Wanneer u aan deze dag wilt deelnemen, vult u dan onderstaande strook in en zend deze zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 28 februari a.s., in een enveloppe naar bovenstaand adres. Aanmelden kan ook via telefoonnummer 0318-632167, of E-mail.


Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort,

  e-mail: info@broedersinchristus.nl            website: www.broedersinchristus.nl


Vervolg > Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal

No comments:

Post a Comment