Wednesday, 17 February 2010

Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden

In onze contrijen werd er vroeger zeer sterk gehouden aan allerlei diensten op speciale dagen. Niemand kon onderuit de zondagsplicht. Het was de laatste dag van de week, waarbij iedereen af zag van werk en zich tot meerdere keren op die dag naar de kerk begaf. Er was de ochtendmis, het lof en soms ook een avondmis.

Vandaag kan men echter de vraag stellen of er wel een verschil is tussen de dagen van de week. Voor de meeste mensen lijken de dagen allemaal het zelfde. Welke dag het moge zijn moeten zij die activiteiten kunnen verrichten die zij graag willen doen. Vandaag ligt de ontspanning wel voorop, maar men merkt ook meer dat er meer mensen op al de dagen van de week moeten werken.

De mensen willen alle dagen van de week kunnen winkelen en uit gaan. De mensen in die industrie moeten dan ook bereid zijn om op alle dagen klaar te staan om te werken. De roep om de shoppingcentra alle dagen van de week open te hebben is sterk. In meerdere landen kan men trouwens reeds 24 uur op 24 uur boodschappen doen. Hier vindt men ook wel in steden en enkele dorpen nachtwinkeltjes, maar deze hebben hier beperkte openingsuren. Toch willen de mensen graag op elk moment van de dag of van de week hun plezier hebben. De godsdienst of eredienst komt voor de meeste mensen zelfs niet meer ter sprake. Wie zou er nog naar een mis gaan?

De dingen om te socialiseren en uit te gaan zijn nu de evenementen geworden. Sport en cultuur evenementen kunnen nu op eenders welke dag van de week plaats vinden.

Diegenen die nog het meest op een heilige dag in de week staan zijn de Moslims die niet graag hun vrijdaggebed over slaan. Bij de katholieken kan men zondags niet veel mensen in de kerk vinden. Bij de protestanten krijgen de Pinkstergemeenten zondags wel actievere mensen op de been.

Wij kunnen ons afvragen of God gecommandeerd heeft dat er in de week een specifieke dag moest zijn waarbij de mensen zouden afzien van te werken en van elke vorm van zelfbevrediging? Wenst God dat er elke week een speciale dag is om Hem te loven en te eren? Heeft Hij een wekelijkse Eredienst voor Hem verplicht? en moet die eredienst dan vrijdags, zaterdags of zondags, de eerste dag of de laatste dag van de week plaats grijpen?
Hebben de Joodse sabbath dag wetten nog enige betekenis voor de hedendaagse gemeenschap? Zouden de volgers van Christus zich aan die sabbath wetten moeten houden?

Losstaand van enige godsdienstige overtuigen nemen meerdere mensen wel aan dat men niet alle dagen voluit kan werken en dat er best een patroon kan zijn van zes of zelfs vijf dagen werk en daaropvolgend een periode van korte rust voor een dag of twee. Alsook kijkt bijna iedereen er naar uit dat na een langere periode van werk ook een langere periode van vrije tijd komt. Niemand zou nog graag zijn of haar vakantie in het water zien vallen.

De meeste mensen zullen spoedig reklameren indien zij week in week uit zonder enige break zouden moeten werken. Ze zouden het niet slikken als hun werkgever hen geen regelmatige rustperiode zou geven.Het is niet zozeer het patroon van werk en rust dat de moeilijkheid creeert. De focus gaat uit naar wat de mensen zouden moeten doen op die dag van rust en welke dag daarvoor het best kan genomen worden.

Zei God dat de mensen zouden gestraft worden als zij niet zouden rusten op de zevende dag?
Was er een patroon van werk en rust dat werd opgelegd voor de natie Israël? Zes dagen werk en dan een dag van rust? In Genesis kunnen wij wel zulk een voorbeeld vinden. Werd God zijn activiteit, beschreven onder zes dagen Schepping en op de zevende dag een dag van rust, vorm en voorbeeld voor ons om op te volgen? Ook kan men de vraag stellen of wij als mensen die op de sabbath rusten wij ons niet wouden identificeren met God? Kijken wij er ook niet naar uit om een dag te hebben als God waarop wij kunnen zeggen dat hetgeen wij gedaan hebben 'Goed gedaan is'(Genesis 1:31)?

Voorzag God de sabbath om voordelen over te brengen naar de mens die gebukt ging onder vele lasten en moeten wij de Sabbath onderhouden?

Vindt een enquète op: This is yourbible alsook verdere artikels op Belgian Christadelphians of Belgische Broeders in Christus.

Lees hier over ondermeer: Zaterdag of zondag
& Zondagsrust of Sabbatviering

Do you need to keep the Sabbath?


POSSIBLE ANSWERS:

- The Sabbath, NOT Sunday, is divinely ordained and must be kept.
- In Christ, every day is a Sabbath day, not just one day.
- Sunday is now the Sabbath for Christians.
- Keeping the Sabbath or not is irrelevant to a Christian.
- Don't know

Go to Do you need to keep the Sabbath? to give your reply.