Wednesday, 17 March 2010

Bevrijd mij van excessen van dit leven


Heer, geef mij de genade om vrij te zijn van de excessen van dit leven. Laat me niet vangen met het verlangen naar rijkdom. Houd mijn hart en geest vrij te houden en u te dienen.

Engelse versie / English version > Prayer for today: Free me from excesses of this life