Wednesday, 17 March 2010

Keltisch Zegengebede

Keltisch gebed om zegen

Zegen voor mij, o God
    de aarde onder mijn voeten.
Zegen voor mij, o God
    de weg waarop ik ga;
Zegen voor mij, o God
    wat mijn verlangen zoekt,
        U die in eeuwigheid bent,
    zegen voor mij mijn rust.

Zegen voor mij datgene
    waarop mijn geest zich richt,
Zegen voor mij datgene
    waarheen mijn liefde gaat;
Zegen voor mij datgene
    waarop mijn hoop zich stelt,
        O Gij Koning der koningen,
    zegen voor mij mijn oog!

- auteur onbekend -

No comments:

Post a comment