Wednesday 10 March 2010

Gnostische geschriften toegevoegd aan de Bijbel


Gnostische geschriften toegevoegd aan de Bijbel

De Vrij-Katholieke Kerk in Nederland (VKK) voegt met ingang van Pasen de vroegchristelijke, gnostische Nag Hammadi-geschriften toe aan de Bijbel.

„Wij zijn ervan overtuigd dat de kern van het christendom uitgebreider en dieper naar voren komt in de gnostische en esoterische Nag Hammadi-geschriften dan in het Nieuwe Testament”, zegt Theo Mensink, vicaris-generaal van de VVK.

Dat meldt dagblad Trouw. De kerk gaat gebruik maken van de vertaling van Jacob Slavenburg en gaat ook gebruik maken van andere apocriefe geschriften.

De Nag Hammadi-geschriften stammen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling en vielen buiten de Bijbelse canon. De teksten kunnen getypeerd worden als gnostisch en esoterisch. In 1945 werden de Nag Hammadi-geschriften in Egypte gevonden. Sindsdien zijn ze in veel talen uitgebracht.

De VKK is opgericht in 1916 in Engeland en telde al vrij snel ook leden in Nederland. De kerk bestaat nu uit een kleine duizend gelovigen. De kerk plaatst zichzelf binnen de christelijke traditie – ze kent ook de rooms-katholieke sacramenten – en hecht veel waarde aan het esoterische, onzichtbare aspect van het geloof. De VKK kent geen dogma's.

Lees het hele artikel in Trouw

Lees hier een recensie van 'Het grote boek der Apokriefen' van Slavenburg

>
Gnostische bibliotheek

1 comment:

  1. Theosofie, esoterie, gnosis, mystiek en de Bijbel vormen de geestelijke basis van het kerkgenootschap. Dogma’s ontbreken, iedereen gelooft wat en hoe hij geloven wil. Daarom noemt de kerk zich ook ’vrij’: geestelijke vrijheid staat hoog in haar vaandel. „Niemand wordt begrensd in zijn overtuiging”, benadrukt Mensink. „Dat is in onze kerk een algemeen aanvaarde gedachte. Je zult daarom in een preek ook vaak horen: ’zoals ik het zie’.”

    Dan vraag ik mij af of er ook niet-trinitariërs bij die gelovigen zijn.

    ReplyDelete