Thursday, 22 April 2010

Boek voor wereld van sjalom ipv hamas

"Zou de Bijbel immers niet juist een soort veilige vluchtheuvel moeten zijn, in onze wereld vol geweld en ellende?" vraagt Prof. dr. H. G. L. Peels, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn in een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Een boek dat naar een ándere wereld verwijst, de wereld van ”sjalom” en niet de wereld van ”hamas” (het Hebreeuwse woord voor geweld)?

Het Oud Testament van de Bijbel vol met wijsheden en vrome heilsbespiegelingen, waarin wij de grondlijn zien van recht en vrede, wordt onder de loep genomen. Men kan zich de vraag stellen of er een veilgig geweld is. God heeft de wereld goed geschapen, en Hij liet die wereld niet los na de breuk die de zonde in de schepping sloeg. Dwars tegen het kwaad van hebzucht en verderf in werkt Hij heen naar de wereld van sjalom. Maar om tot de wereld van sjalom te komen, moet God in de gebrokenheid van deze wereld van hamas soms onvermijdelijk ook gebruikmaken van geweld volgens de professor. Anti­geweld om het kwaad in te dammen, af te straffen, weg te doen. "De geweldteksten in het Oude Testament openen onze ogen voor wie de God van liefde óók is, en wie wij mensen zijn. De God van de Bijbel kan ontzagwekkende dingen doen, huiveringwekkend voor ons mensen. Maar nooit willekeurig en onberekenbaar. Op een of andere manier heeft zijn ‘geweld’ steeds weer te maken met Zijn afschuw van het kwade, van de zonde, van de opstand. Keer op keer dient Zijn geweld het herstel van recht en vrede."

Lees meer:Geweld in Bijbel opent oog voor wie God óók is

No comments:

Post a Comment