Tuesday, 20 April 2010

Is Jezus of Yeshua de beloofde Verlosser, de Messias?

Yeshua, de enige met het juiste CV

Jesua/Yeshua, in deze tijd meer gekend onder de naam Jezus, is naar het volk Israël gekomen zoals beloofd is in de Tora en de profeten:
  • hij zou een profeet zijn als Mozes (Dewariem/Deuteronomium 18:18),
  • geboren worden in Betlehem (Micha 5:2),
  • uit een maagd (Jesjaja/Jesaja 7:14),
  • zijn handen en voeten doorboord worden door Romeinen (Tehiliem/Psalm 22:16 en Zecharja/Zacharia 12:10),
  • gedood worden in de tijd van de verwoesting van de Tempel (Daniël 9:26),
  • hij zou als Messias sterven, door de verkeerde daden van Israël op zich te nemen (Jesjaja/Jesaja 53:5-6)
  • opstaan uit de dood en lang leven (Jesjaja/Jesaja 53:10),
  • hij is degene die het hoofd van de slang zou vermorzelen (Beresjiet/Genesis 3:15),
  • hij behaalt overwinning en geeft vrede in de eindstrijd om Jeruzalem en Israël (Zecharja /Zacharia 14:3-4)
  • en daarna als koning regeren (Zecharja/Zacharia 14:16).


Als er een is die voldoet aan de functiebeschrijving van Messias en de juiste CV heeft is het Yeshua.

No comments:

Post a Comment