Sunday, 30 May 2010

Aantal Katholieken gestegen niettegenstaande schandalen

Allerlei seksschandalen in de Katholieke Kerk haalden de afgelopen jaren de wereldpers. Ook België kreeg na Duitsland en Nederland haar portie.  Volgens een rondvraag in opdracht van het Duitse weekblad ‘Focus’  blijkt  een vierde van de Duitse katholieken uittreding uit de katholieke Kerk te overwegen. Ook in België hebben mensen een gelijkaardige stem laten horen. Sommigen spreken zelfs van "ontdopen" waar men zich kan bij afvragen hoe zo iets kan gebeuren. Vreemd is dat die gelovigen die niet langer praktiserend zijn en die van de Kerk vervreemd zijn zich niet al eerder hebben uitgeschreven of nog steeds de stap niet doen. In Vlaanderen valt op dat vele zogenaamd Katholieken vast willen houden aan tradities of schrik hebben dat zij dan geen degelijke begrafenis kunnen hebben. Spijtig genoeg zien zij niet in dat men even goed buiten die kerk een religieuze uitvaartdienst kan hebben.

Zuid-Amerika heeft de Belgische pedofiele priester op het palmares staan, maar blinkt toch uit met mooie winstcijfers voor die kerk om zo het totaal voor Noord en Zuid Amerika op 49,4% te brengen, terwijl Europa  op 24,31% van de gelovige Katholieke mag bogen.

Roergangers vind men ook nog steeds ook al lijkt het in de geïndustrialiseerde landen echt neerwaarts te gaan. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal bisschoppen van 4.541 tot 5.002, het aantal priesters steeg in diezelfde periode van 405.178 tot 409.166 in 2008, een stijging met 0,98%. In Afrika steeg het aantal priesters met 31,09% tot 35.600, in Europa daalde hun aantal met 7,5% tot 193.000 priesters.