Thursday, 13 May 2010

Christendom diep in EU geworteld


'Christendom diep in EU geworteld'

In Brussel is op 8 mei op initiatief van Jeff Fountain, voormalig directeur van Jeugd met een Opdracht,het Schuman Centrum voor Europese Studies gelanceerd. Dit nieuwe studiecentrum wil Bijbels perspectief bieden op de Europese geschiedenis en christelijke waarden in Europa onder de aandacht brengen.

Fountain heeft zich tot doel gesteld de christelijke wortels van Europa bloot te leggen. Daartoe heeft hij onder andere het boek 'Diep geworteld' over Robert Schuman geschreven. Volgens Fountain is het bij velen onbekend dat de oprichters van de Europese gemeenschap vanuit een christelijke levens- en wereldbeschouwing handelden. Verzoening en opbouw van Europa zouden volgens de Fransman Schuman alleen mogelijk zijn, wanneer Europa 'diep geworteld is in de christelijke basiswaarden'.

Lees verder in het Nederlands Dagblad

No comments:

Post a Comment