Thursday 13 May 2010

De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen


De wereld telt 459 bijbelvertalingen

Op de wereld worden ongeveer 6500 talen gesproken. In 459 talen is een complete bijbelvertaling voorhanden. Dat blijkt uit cijfers van de United Bible Societies (UBS). Het aantal gedeeltelijke bijbelvertalingen bedraagt 2049.
 
"Het betekent dat veel christenen de Bijbel moeten lezen in een taal die niet de 'taal van het hart' is", aldus het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Vooral Europa kent een hoge 'bijbeldichtheid', met 61 complete vertalingen tegenover zo'n 230 talen (een dichtheid van ongeveer 26 procent). Dat is heel anders in de andere continenten. Het Amerikaanse continent scoort het laagst (4 procent): 42 vertalingen op 993 talen. In Azië en Oceanië (5 procent) en Afrika (8 procent) ligt het echter niet veel hoger.

Daar staat echter tegenover dat het aantal gedeeltelijke vertalingen hoger is. Bijna alle talen in Europa kennen vertalingen van delen van de Bijbel. In Amerika geldt dat voor de helft van alle gesproken talen. In Afrika is dat eenderde, en in Azië en Oceanië is het nog iets minder.

Volgens het NBG duurt het ongeveer twaalf jaar om een Bijbel te vertalen.

Bron: IKON

No comments:

Post a Comment