Monday, 24 May 2010

Gij zult hem de naam Jezus geven

“Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.’” (Mt 1:21 WV78)

Het opmerken van die kleine voorvalletjes waarbij de goddelijke voorzienigheid zich voor bereide op de geboorte van onze Redder en voor het doorsturen van het Gospel bericht, zijn versterkend voor het geloof van de mensen van de Heer.
De zorg van God in het verleden beseffende over zelfs de kleine dingen, geeft een draagvlak voor vertrouwen in Zijn wijsheid en provisie voor de kenmerken van zijn plan dat nog moet verwezenlijkt worden — de vervulling van alle te overschrijden geweldige en kostbare beloften die zich in hem centreerden die in Bethlehem geboren was. En zo ook stimuleert een realisatie van de goddelijke voorzienigheid in de grotere zaken van het goddelijke plan het  geloof ook in de voorzienigheden van de Heer zoals respect de persoonlijke en meer private affaires van Zijn mensen. 'Z. '00-8 '‘R2556:2 202556 '

Engels origineel / English original > Thou shalt call His name JESUS

No comments:

Post a Comment