Monday, 24 May 2010

Songs of the night

Op dit platform kan u  in de oude berichten nog Songs of the night vinden.

Alles wat wij voor God ten uitvoer brengen moeten wij welgemeend doen en vol liefdevolle intenties naar onze medemens. Indien wij met God zijn komen de sterkte en vreugde ook tot ons.

Beseffen wij goed het verschil tussen klagen en het kenbaar maken van onze moeilijkheden en pijnen?

Indien wij liederen in de nacht willen moeten wij God prijzen tijdens onze beproevingen. en omdat te kunnen moeten wij reeds een gift van god ontvangen, welke ons de kracht geeft hierover te verzetten.

Elke mens kan zo maar zingen, maar God geeft de meest welluidende liederen in de nacht.

Lees meer:

Nature, of course, shrinks from suffering: still, when it comes, if we are with God, strength and joy are there.
+ Job is but one who was able to sing in the night.
+
Songs in the
night speak to one’s personal attitude where he praises God in the face of
trecherous times, where one not only has to walk across fire, but face bolders,
mountains, and valleys.

>
Songs in the night Worship God only

No comments:

Post a Comment