Monday, 24 May 2010

Het Tabernakel

Het Kamp -- De Rechtbank -- Het Tabernakel -- Het Brutale Altaar -- De Laver -- De Tafel -- De Lampstand -- Het Goudene Altaar -- De Genade Stoel en Ark -- De Poort -- De Eerste Sluier -- De Tweede Sluier -- De Betekenis van Deze en Hun Tegenbeelden.

Merk de zielen op van diegenen die gedood zijn voor het Woord van God onder het Altaar. Dit zou symbolisch het Goudene Altaar van Wierook in de Heilige Plaats van het Tabenakel in het OT zijn.

Deze "zielen" zouden de OT Profeten en de gerechtvaardigden moeten zijn die in het OT waren gestorven VOOR Jezus kwam [Mat 23]. Merk op dat zij enkel voor het Woord van God en NIET de Getuigenis van Jezus stierven!!

> Studies In The Scriptures - Tabernacle Shadows - Chapter 1

Degenen Na het Kruis zijn diegenen die  zowel het Woord van God als Getuigenis van Jezus bijhouden.

In ChristAlways is er de getuigenis van de de schrijver die gelooft dat het Derde dat is  gedood  het verzegelde 144000 is van het NT geestelijke Israël, dat niet door de Grote Tribulatie  zal gaan.