Friday, 14 May 2010

Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant

"Lactantius,schreef in de 3de eeuw,in Latijn, in zijn 'Goddelijke Instituten', boek 4, hoofdstuk 20,[20]:

"Maar geheel de Bijbel is in twee Testamenten verdeeld. Datgene die de aankomst en passie van Christus voorafging — dat wil zeggen de wet en de profeten — is genoemd het Oude, maar die dingen die werden geschreven na Zijn herrijzenis is genoemd het Nieuwe Testament.
De Joden maken gebruik van het Oude, wij van het Nieuwe, maar nog zij zijn ze niet dissonant, voor het Nieuwe is de volbrenging van het Oude en in beide is er dezelfde erflater, zelfs Christus, die,voor ons de dood  heeft geleden, maakte ons erfgenamen van Zijn eeuwigdurend koninkrijk, waar de Joden mensen beroofd en onterfd leken te worden.
Als de profeet Jeremiah getuigt wanneer hij zulke dingen spreekt: [Jer 31:31–32] "Aanschouw zegt de Heer, er komen dagen, dat ik een nieuw testament naar het huis van Israël en het huis van Judah zal maken, niet volgens het testament dat ik maakte naar hun vaders, in de dag die ik hen bij de hand nam om hen uit het land van Egypte te brengen; omdat zij niet verder gingen in mijn testament en ik negeerde hen, zei de Heer".
 ... Voor dat bovenstaande dat Hij zei, dat Hij een nieuw testament naar het huis van Judah zou brengen, vertoont dat het oude testament dat door Mozes werd gegeven niet perfect was; maar dat hetgene dat door Christus gegeven zou worden volledig zou zijn".

Engelse vertaling / English translation > Old and New Testament not discordant

No comments:

Post a Comment